uPVC Fittings

Elbow (90˚ & 45˚)
Standard


Colour
White

Sizes

1/2" - 4"